Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Terug naar het overzicht

Ziekte-uitkering voor zelfstandigen

Categorieën: Freelancers Sociaal-juridisch

Ziek zijn, niemand ontsnapt eraan. Als werknemer weet je dat je een veilig vangnet van gewaarborgd loon hebt vanaf de eerste dag ziekte, maar hoe zit het als zelfstandige?

Goed nieuws! Ook als zelfstandige heb je recht op een ziekte-uitkering vanaf dag 1. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld.
 

Voorwaarden

 •    De ziekteperiode minstens acht dagen duren.
 • Je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds.
 • Het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid erkennen.
 • De behandelende arts en de zelfstandige hebben een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ ingevuld. Een ‘gewoon ziektebriefje’ volstaat niet.
 • Dit getuigschrift moet je binnen een termijn van zeven dag na de dag waarop de arts het getuigschrift heeft ingevuld, bezorgen aan je ziekenfonds.
 • Bij laattijdige inlevering kan het bedrag van de uitkering met 10% verminderd worden.
 • Naast het getuigschrift dien je ook nog volgende formulieren van je ziekenfonds in te vullen: inlichtingenblad over je inkomsten; formulier met vragen over je gezinssituatie; vragenlijst over beroepsactiviteit.
 • Je mag als zelfstandige ook geen achterstal hebben in je sociale bijdragen voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschikt.

OPGELET: Het is niet mogelijk “een aanvraag met terugwerkende kracht” in te dienen: indien een zelfstandige drie dagen ziek is vooraleer hij naar de arts gaat, dan kan de periode waarvoor hij ziekte-uitkeringen ontvangt pas beginnen te lopen vanaf de vierde dag, zijnde de dag waarop de arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invult. Ga dus bij de eerste ziekteverschijnselen onmiddellijk naar uw arts.

Bovenstaande geldt ook voor zelfstandige bedrijfsleiders. Het feit dat de activiteit van hun bedrijf doorloopt, is geen probleem.  Ook wanneer je bedrijf actief blijft doordat het werk wordt uitgevoerd door personeel of helpers (in een eenmanszaak) vormt geen beletsel.


Bedragen

 Het bedrag van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van de gezinssituatie.

 • met gezinslast: 73,10 euro per dag 
 • alleenstaande: 58,21 euro per dag 
 • samenwonend: 44,64 euro per dag.

 Ook zaterdag is een vergoedbare dag. Per week kan de zelfstandige dus aanspraak maken op zes daguitkeringen.

 

Conclusie

 Een zelfstandige die van de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid aanspraak wenst te maken op een uitkering, doet er goed aan zo snel mogelijk een bezoek aan zijn huisarts te brengen en het attest van arbeidsongeschiktheid en de andere formulieren bij zijn ziekenfonds binnen te brengen.

 

Recente artikelen
op10-1-2024 13:27
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:52
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:47
0 bekeken | 0 reacties

Reageer

Auteur
Joeri Peeters
Publicatiedatum
24-03-2023
Reads
410
Comments: No comments
Share: