Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Terug naar het overzicht

Eindejaarspremie (PC 200)

Categorieën: Sociaal-juridisch Verlonen en belonen

Het einde van het jaar, de sint is net terug naar Spanje vertrokken en de eerste cadeautjes liggen onder de kerstboom. Voor veel werknemers is de eindejaarspremie dan ook een welgekomen extra. 
Deze premie wordt in december uitbetaald, tenzij andere bepalingen overeengekomen werden op ondernemingsvlak. 
Maar wat zijn precies de regels omtrent de eindejaarspremie, specifiek dan voor Paritair Comité 200? En heeft iedereen hier recht op? 


Eindejaarspremie, een verplichting? 
Dat hangt ervan af. Er bestaat geen wettelijke bepaling die een algemeen recht op een eindejaarspremie voor werknemers in de privésector toekent. 
Maar de verplichting kan wel het gevolg zijn van: 

 • een CAO in de sector of de onderneming
 • een clausule in de individuele arbeidsovereenkomst
 • een bepaling in het arbeidsreglement
 • een gebruik in de onderneming. 
Binnen PC 200 is deze verplichting vastgelegd in een CAO. Weliswaar onder volgende voorwaarden: 
 • De werknemer moet verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst voor bedienden op het moment van de uitbetaling. 
 • De anciënniteit van de werknemer bedraagt minstens 6 maanden op het moment van uitbetaling. 
 • De werknemer moet in de onderneming in dienst getreden zijn ten laatste op de eerste dag van het betreffende werkjaar. Indien die niet het geval is, maar de werknemer wel een effectieve aanwezigheid heeft van 6 maanden, dan heeft de werknemer recht op een premie die zich verhoudt tot het aantal maanden dat hij of zij effectief presteerde. 

Het bedrag van de eindejaarspremie? 
Als de werknemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden, is de premie, waarop ze recht hebben, gelijk aan de volledige maandwedde. 
Maar wat wordt nu precies verstaan onder ‘maandwedde’? In dit geval betekend dit het vaste loon van de bediende, in nodig vermeerderd met premies (vastgelegd in het arbeidscontract) die normaal inbegrepen zijn in het maandelijks loon. 
Daarna wordt dit verminderd door een RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Voor deze laatste wordt een exceptionele premie genomen die hoger ligt dan op het gewone loon. 
Dit bedrag kan pro rata worden aangepast naar aanleiding van afwezigheden in de loop van het jaar. 
Let op: hierbij met wel rekening gehouden worden met gelijkgestelde afwezigheidsdagen, zoals: jaarlijkse vakantie, bevallingsrust,…
Het recht op een pro rato berekening wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend. 


Wat als de werknemer de firma verlaat voor de uitbetaling van de premie?
Onderstaande werknemers hebben recht op de premie berekend naar rato van de prestaties, wanneer zij de onderneming verlaten voor de datum van betaling (mits een anciënniteit van 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek):

 • de gepensioneerden
 • de bedienden die in de loop van het jaar ontslagen werden (m.u.v. ontslag om dringende redenen)
 • bedienden met een contract van bepaalde duur (of bepaald werk) van minstens 6 maanden.
 • bedienden die ontslag namen, mits voorleg van een anciënniteit van 5 jaar. 
In Paritair Comité 200 werd ervoor gekozen om de jaarlijkse vakantiedagen, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, afwezigheden wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, bevallingsrust en de eerste zestig afwezigheidsdagen wegens ziekte of ongeval gelijk te stellen met effectieve prestaties.
-    medewerkers waarvan het contract werd beëindigd wegens definitieve overmacht. 
Dit is theoretische versie van het verhaal, natuurlijk bestaan hierop verschillende afwijkingen en uitzonderingen, meer info? Contacteer gerust een van onze HR-specialisten. 
Recente artikelen
op10-1-2024 13:27
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:52
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:47
0 bekeken | 0 reacties

Reageer

Auteur
Ellen Heylen
Publicatiedatum
19-12-2019
Reads
4272
Comments: No comments
Share: