Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Terug naar het overzicht

Fiscaal akkoord België –Nederland inzake de gevolgen van COVID-19 op internationale tewerkstelling

Categorieën: HR-beleid Internationale tewerkstelling Sociaal-juridisch

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verschillende EU-lidstaten ‘social distancing’ maatregelen ingevoerd, waaronder het toegenomen telewerken. 
In grensoverschrijdende situaties, waar de toepasselijke belastingen afhangen van de plaats waar de beroepswerkzaamheden daadwerkelijk worden uitgeoefend, kan dit telewerken leiden tot een wijziging inzake de toepasselijke belastingen.

Normale regels van kracht
Tot nader order bleven de normale principes van kracht.
Er waren slechts twee uitzonderingen die van toepassing zijn vanaf 14 maart 2020:

  • Voor grensarbeiders in België en Luxemburg die belastbaar blijven in hun werkstaat als hun activiteiten buiten de werkstaat niet meer bedragen dan 24 dagen, zal het telewerken ingevolge de corona-crisis in hun woonstaat niet in aanmerking worden genomen om de grens van 24 dagen te berekenen .
  • Voor Franse grensarbeiders in België die in Frankrijk belastbaar blijven, op voorwaarde dat hun activiteiten buiten het Belgische grensgebied niet meer bedragen dan 30 dagen, wordt het telewerken ingevolge de coronacrisis in hun woonstaat niet in aanmerking genomen om de grens van 30 dagen te berekenen.


De autoriteiten van beide landen beschouwen de huidige corona-crisis als een geval van 'overmacht', zoals vermeld in de respectieve dubbelbelastingverdragen.


In alle andere grensoverschrijdende situaties bleef de ‘dagtelling’ zoals voorzien in de dubbelbelastingverdragen van toepassing.  Dit is het geval bij ‘split taxation’ (werknemer werkt voor één werkgever in verschillende landen) of detachering. Daarom kan het toegenomen telewerken leiden tot een verschuiving van de toepasselijke belastingen.


Akkoord tussen België en Nederland
België en Nederland hebben intussen een akkoord bereikt waarbij de dagen thuiswerk die, uitsluitend wegens de Corona maatregelen getroffen door België of Nederland, in de woonstaat werden doorgebracht, geacht worden te zijn doorgebracht in de staat waar de werknemer de dagen zou hebben doorgebracht, zonder de Covid-19 maatregelen.  
Hiertoe is wel vereist dat de nodige documentatie wordt bijgehouden bv een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de Corona maatregelen thuis werden doorgebracht.  Verder kan hiervan alleen toepassing gemaakt worden op voorwaarde dat de bezoldigingen dan ook daadwerkelijk worden belast in de staat waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend zonder de Covid-19 maatregelen.
Dit betekent in principe dat de oorspronkelijk vooropgestelde verhouding (verhouding gewerkte dagen in de werkstaat/totaal aantal gewerkte dagen ) kan gehandhaafd blijven.
Hetzelfde geldt trouwens wanneer de werknemer thuisblijft zonder te werken maar mét doorbetaling van zijn salaris door de werkgever.  

Thuisblijven zonder te werken met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering
Inwoners van Nederland die in België werken en als gevolg van de Corona maatregelen recht hebben op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, zullen hierop belastbaar zijn in de staat waar de dienstbetrekking daadwerkelijk werd uitgeoefend.  Het gebruikelijke werkpatroon vóór de Corona crisis is hier dus van belang. Dit betekent met andere woorden dat deze uitkeringen in België zullen belastbaar zijn.

Duur
Bovenstaande regeling is van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.  Deze termijn kan telkens met één maand verlengd worden indien beide landen dit schriftelijk overeenkomen.

Recente artikelen
op10-1-2024 13:27
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:52
0 bekeken | 0 reacties
op18-12-2023 11:47
0 bekeken | 0 reacties

Reageer

Auteur
Ruth Boelens
Publicatiedatum
13-05-2020
Reads
3530
Comments: No comments
Share: